Pravila v indoor dvorani Virdoor

09. november 2013

Pravila, ki veljajo v dvorani Toma Brejca – DMA Morda Ptica Indoor

Splošna pravila

Obvezno je:

Prepovedano je

Progra je namenjena

Vsako namerno uničevanje tuje lastnine in škoda povzročena s strani uporabnikov proge ter nedovoljen vstop v dvorano bo sankcionirano. Vsak uporabnik se ob prihodu vpiše v knjigo uporabnikov!

Klub DMA Modra Ptica ni odgovoren za kakršnokoli škodo na vaši opremi.